Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Wel," zei Piet, „ik heb wat aardigs bedacht. „Wat zouden jullie er van denken, als we mijn Oom eens eerelid van de club maakten? Hij heeft ons den voetbal cadeau gedaan, en nu moesten wij hem eens verrassen. Wat zeg je daarvan ?"

„Ja, ik vind het een mooi idee!" zei Hans. ,,'t Staat wel flink voor een club, om eereleden te hebben."

„Zoo denk ik er ook over," sprak Piet. „En jij, Toon?"

Toon luisterde niet erg, want hij had ruzie met zijn sigaret, die hem al bijzonder ongenietbaar leek.

„Wat is de meening van den secretaris?" herhaalde Hans.

„Ik vind 't uitstekend, ik-hik-vind't best," zei Toon, die den hik kreeg.

„Aldus is je Oom met algemeene stemmen tot Eerelid gekozen. Toon zal hem dit per brief mededeelen."

„En nu de wedstrijd tegen „Jupiter."

„Daar ben ik stérk tegen!" redeneerde Piet wijs, „we krijgen beslist van „Jupiter" op ons kop en niet zuinig ook!"

„Ach onzin!" beweerde Hans, „'t zijn pochers, maar eenmaal in 't veld, beteekenen ze niet zoo

Sluiten