Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„jongens", die ze met 10—0 naar huis zouden sturen. „Jupiter" bracht ook een heele massa kennissen mee uit Oosterdijk, die zich heel pedant aanstelden tegenover de lui uit Groenstede. „Jupiter" was volkomen overtuigd van de nederlaag der Groenstedenaars, en daar maakte ze geen geheim van. Toen kwamen de Groenstedenaars, verontwaardigd over het aanmatigende optreden der Oosterdijkers, voor hun club „Leonidas" op, en dat maakte de spanning vóór den wedstrijd grooter. Voor éénen waren de elftallen in 't veld. „Leonidas" met z'n blauw-witte shirts had nauwkeurig ieders plaats afgebakend.

„Leonidas."

„Jupiter", rood-zwart geteekend, had tegenover „Leonidas" stelling genomen. Ze waren een slag grooter dan de jongens van „Leonidas", hoewel deze laatsten er wat viver en parmantiger bij stonden dan de Rood-Zwarten.

Sluiten