Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hersteller in elkaar laten zetten, dat gaat gauwer en beter." 't Achterwiel werd uit zijn verkeerden stand genomen, de kogeltjes in een leeg lucifersdoosje bijeengegaard en de vrienden trokken naar den fietsenverhuurder. 't Bleek echter, dat deze met zijn gezin de stad uit was, en daarom raadde Toon Wilkers aan, den naasten smid op te bellen. Zoo gezegd, zoo gedaan. De smid, die een extra rustuurtje wel verdiende, werd door de jongens met veel lawaai uit zijn bed gebeld. De man kwam in zijn ondergoed aan de deur en snauwde:

„Wat motte jullie? Een fiets in elkaar zetten op Zondag? 'k Denk er niet an. Ruk uit!"

„Och toe baas, we moeten op reis en we zullen je goed betalen."

„Nou afijn, voor jullie dan. Wacht even, dan zal 'k wat kleeren aanschieten."

De smid ging naar boven en de klok sloeg half tien. Eindelijk kwam hij terug en toog aan 't werk. In een kwartier was de zaak gezond en Piet gaf den smid uit pure blijdschap en dankbaarheid den eenigen gulden, welken hij bezat.

„Vriendelijk dank, h eer en," betuigde 't smidje.

„Als 't soms weer mocht gebeuren, u belt maar.

4*

Sluiten