Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die veel van bloemen hield, bleef nu een oogenblik naar de verrukkelijke pracht der zeldzame perken staren — totdat opeens z'n oog rusten bleef op een andere plek in den tuin, niet ver verwijderd van den ingang. Daar lag heel rustig de tuinman van den Baron in het gras te snorken, of het middernacht was! Van Putten, zoo heette de man, was waarschijnlijk bevangen door de middagwarmte, en daar hij den heer des huizes afwezig wist, had hij 't er maar eens van genomen en zich behaaglijk tot een dutje in 't gras neergevlijd.

Naast hem bemerkte Piet de waterslang met een koperen straalpijp, waaruit hij opmaakte, dat de tuinman juist bezig moest zijn, boomen en bloemen te besproeien. En nu begonnen Piets oogen ondeugend te schitteren, hij lachte in zichzelf en

sprak fluisterend:

„Als ik mij niet vergis, is hij dezelfde tuinman, die mij bij de school zoo'n pak slaag gaf, toen ik hem omliep. Wacht mannetje, dat zal ik je eens

even inpeperen!"

Behoedzaam, voetje voor voetje sloop hij naar den slapenden tuinman, schoof voorzichtig de straalpijp een eindje tusschen 's mans kraag en hals en

Sluiten