Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liep toen op de teenen naar de afsluitkraan, die hij in twee rukken wagenwijd opentrok.

En evensnel had Piet zich in de struiken verborgen. Met kracht spoot het water langs des tuinmans rug en baande zich een uitweg door zijn mouwen en broekspijpen. Met vier stralen spoot het water links en rechts. Verschrikt door dit plotselinge, koude bad vloog van Putten overeind, niet dadelijk begrijpend, wat er met hem gebeurde, en nu zakte de pijp door z'n zwaarte nog wat dieper in zijn hals.

't Water blééf stroomen, en als een dolleman liep de tuinier in het rond, struikelend over de slang, moord en brand schreeuwend. Eindelijk scheen hij te begrijpen, welke grap er met hem was uitgehaald. Met een ruk trok hij de pijp uit zijn hals, bij welke beweging hij zich nog eens flink natspoot, en smeet toen het ding op den grond.

Piet had het gaarne uit willen gieren, maar de vrees van zich te verraden hield hem stil. Woedend liep de tuinman naar den boschweg, om te trachten den bedrijver van dit gruwelstuk te vinden, maar geen mensch vertoonde zich daar. Toen uitte zich z'n boosheid in een stortvloed van scheldwoorden,

Sluiten