Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De man met de Poppenkast.

HOOFDSTUK I.

M idden op den Atlantischen Oceaan kampte de Hollandsche driemaster „Zee-arend" tegen den razenden storm. De lucht was zwart en reusachtige wolken joegen in toomelooze vaart door het luchtruim. Bliksemstralen schoten in alle richtingen, donderend rolden de ratelslagen en de huizenhooge golven beukten woedend het kleine zeilschip, dat op leven en dood met de elementen worstelde. De matrozen — slechts weinig in getal — deden hun uiterste best om het scheepje rechtstandig te houden,

6*

Sluiten