Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Tjerkstra !"

„Present, kapitein!"

„Dat verwenschte topzeil is ons ongeluk! De storm heeft er te veel vat op. We kunnen onmogelijk koers houden."

„Laat het kappen, kapitein!"

De gezagvoerder schudde het hoofd.

„Niemand zal zich daaraan wagen. Het zou onverantwoordelijk zijn !"

„Moet het schip dan te gronde gaan, kapitein ?"

Niemand antwoordde.

De reuzengolven tilden het zeilschip hóóg op, deden het kantelen, wierpen het weer overeind en spoelden enorme watermassa's over het dek. Ieder keek naar het topzeil. Toen nam Tjerkstra vlug een besluit.

„Een bijl!" schreeuwde hij, om boven 't loeien van den storm zich verstaanbaar te maken. De scheepsjongen bracht hem er een. Tjerkstra hing de bijl aan zijn riem en klauterde in den mast. Aller oogen volgden den dapperen kerel. Met bovenmenschelijke inspanning klemde hij zich aan de touwen, en eerst na verloop van een kwartier had

Sluiten