Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zal het weer dag zijn. Er is veel werk vandaag, de kast moet eens flink schoongemaakt worden, vóór we er een voorstelling mee geven, de poppen dienen nagezien te worden, en ...

Stil — wat hoorde hij daar?

Kwam daar iemand het trapje af?

Huibert luisterde in spanning en stootte zachtjes tegen den elleboog van Victor, die zoo zwaar ademhaalde. Het neusgeluid hield op.

„Ziezoo," hoorde Huibert iemand zeggen, „de buit is binnen, en 't moet een knap heer zijn, die 't hier zal vinden. Kijk, achter die Ieege wijnvaten is een gat in den vloer, waar juist een tegel overheen past. De portefeuille is daar goed bewaard. Niemand zal ze daar zoeken."

„Goed en wel," antwoordde een andere stem, „maar als de herbergier de vaten nu eens toevallig verplaatst en den lossen tegel ontdekt?"

Geen nood," sprak de eerste weer, „als dat noodig is, laat de baas mij dat werkje doen en blijft zelf in z'n buffet zitten. Trouwens, morgenavond halen we de tasch weer weg, nietwaar?"

„Heb je wel goed geteld... er is immers

Sluiten