Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te zijn, om den kinderen hun plezier te ontnemen!"

Afgesproken burgemeester, ik zal op tijd present zijn!"

Huibert Tjerkstra vertrok, bij zich zelf overleggende: dat deze dag vele kinderen blijde, den burgemeester gelukkig en zijn poppenkast allerwegen beroemd zou maken, en bovendien nog twee dieven in de gevangenis zou brengen.

't Kinderfeest was in vollen gang.

Er was gedanst en gezongen, gespeeld en gegeten en gedronken. Nu was de aandacht gevestigd op de groote poppenkast, die in de serre stond en het tooneel naar de kamer gekeerd had, waar een twintigtal aardige krullebollen het opgaan van 't scherm met ongeduld te gemoet zagen.

Eindelijk — daar tingelde het belletje.

't Roode gordijn ging omhoog.

Het stuk begon.

„Hahaha!" lachte Jan Klaassen, „wat heb ik vandaag een pret! Vanmorgen ben ik uit mijn bed gerold, precies met mijn neus tegen den poot van

Sluiten