Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en is het dorp ingerend. Ik heb hem niet kunnen krijgen."

„Lekker!" juichte Loe. „Net goed voor je klikken!"

„Je moest je schamen!" vinnigde Da, „voor galg en rad groei je op!"

Loe lachte haar vierkant uit en schoot met Japie den weg af, om te zien waar Moor ergens uithing.

Ze vonden hem bij een grasberm aan den kant van een sloot, waar hij aan 't dollen was met een anderen hond. Loe floot hem, Moor spitste de ooren, bleef staan en holde daarop met groote sprongen naar de jongens.

„Ben je daar, Moortje!" vleide Loe, den hond bij de voorpooten in bedwang houdend. „Ja, hij is zoet, stil maar. Wat hebbie gedaan, stouterd? Vleeschie gestolen uit de keuken ? Pas op hoor, leelijke snoeperd!"

Toen liet hij den hond weer los, die oogenblikkelijk door een luid geblaf en een woest heenen-weer-gespring zijn blijdschap over de komst van zijn kleinen baas te kennen gaf.

„Ik heb een plannetje," riep Loe op eenmaal, „willen we eens op reis gaan?"

/

Sluiten