Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de wereld te helpen. Jelui zijn dure schepseltjes jongens; en het is maar goed dat moeders, zusters, vrouwen en dochters zooveel van hun taak houden en dien zoo goed volbrengen, of jullie zoudt geheel van de wereld verdwijnen," zei tante Jo deftig, terwijl zij een werkmandje met kapotte kousen opnam; want de goede professor vergde nog altijd veel van zijn sokken, en zijn zoons geleken hem in dit opzicht op een haar.

„Als dit dan het geval is, hebben de overvloedige vrouwen de handen nog vol genoeg met voor deze hulpelooze mannen en hun huisgezinnen te zorgen. Dit wordt mij met den dag duidelijker, en ik ben bepaald blij en dankbaar, dat mijn beroep mij tot een nuttige, gelukkige en onafhankelijke oude vrijster zal maken."

De nadruk, dien Nan op deze laatste woorden legde ontlokte Tom een zucht en de anderen een lach.

„Ik ben erg trotsch en voldaan over je, Nan, en hoop je voorspoedig en gelukkig te zien; want wij hebben juist zulke nuttige vrouwen op de wereld noodig. Soms heb ik een gevoel, of ik mijn bestemming ben misgeloopen en ongetrouwd had moeten blijven; maar mijn plicht heeft mij deze richting aangewezen, en ik heb er geen spijt van," zei tante Jo, een groote en vrij versleten blauwe sok over haar schouder hangend.

„Ik ook niet. Wat had ik zonder mijn moedertje moeten beginnen ?" voegde Ted er bij met een stevige pakkert, die tengevolge had, dat beiden achter de krant verdwenen, waarin hij een oogenblik verdiept was geweest.

„Mijn beste jongen, wanneer je van tijd tot tijd je handen eens waschte, zouden zulke aanvallen minder noodlottig zijn voor mijn schoone boorden. Maar zoo erg is het nu niet; het is beter, dat ik wat strootjes in mijn haar en vuile vingers op mijn kraagje krijg, dan in 't geheel geen liefkoozingen," en toen tante Jo, na haar kortstondige verdwijning weer van achter de krant te voorschijn kwam, scheen zij geheel en al te zijn opgefrischt, ofschoon een paar van haar krullen aan Ted's knoopen waren vastgehaakt en de voorkant van haar boord onder haar linkeroor zat.

Sluiten