Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Een sprinkhaan, mevrouw. Ik zei dat u bezig was en vroeg wat zij wenschte, en toen zei zij:

„Ik heb een collectie sprinkhanen uit de tuinen van verscheiden beroemde personen, en nu wilde ik er o-raa" een van Plumfield bij hebben. Ilebt u ooit zoo iets gehoord?" En Mary begon opnieuw te lachen.

„Zeg haar, dat zij ze allemaal met het grootste genoegen kan krijgen. Ik zal blij zijn ze kwijt te raken; zij springen altijd in mijn gezicht of gaan in mijn kleeren zitten, lachte Mevrouw Bhaer.

Mary ging naar beneden, om een oogenblik later benauwd van t lachen, weer terug te komen.

„Zij is u wel verplicht mevrouw, en vraagt of u niet een oude japon voor haar hebt, of een paar kousen voor een lappendeken waar zij aan bezig is. Zij heeft een vest van meneer Emerson gekregen, zegt zij, een broek van meneer Holmes en een rok van mevrouw Beecher Stowe. Dat mensch is bepaald niet wijs!"

„Geef haar mijn oude, roode shawl, dan zal ik tusschen al die groote mannen, in die wonderlijke deken een \roolijke vertooning maken. Ja, al die menschen zijn min of meer van Lotje getikt; maar deze is toch nog onschadelijk, want ze^ ontrooft mij mijn lijd niet en laat mij nog eens lachen,'' zei mevrouw Bhaer, die haar werk voortzette" na een blik te hebben geslagen in den tuin, waar een lange, spichtige dame, in een vaal zwarte japon heen en weer liep te springen in de laan, en pogingen aanwendde om een van die levendige insecten machtig te worden, waarop zij zoo grooten prijs stelde.

Er kwam geen verdere stoornis dien dag, tot het begon te schemeren; toen stak Mary nog eens het hoofd om de deur om te zeggen, dat er een heer was, die mevrouw Bhaer wenschte te spreken en zich niet wilde laten afschepen.

„Hij moet. Ik ga niet naar beneden. Hel is een verschrikkelijke dag geweest, en ik wil niet meer gestoord worden," antwoordde de geplaagde schrijfster, midden in de groote finale van haar hoofdstuk ophoudend.

„Dat heb ik hem al gezegd, mevrouw, maar hij liep

Sluiten