Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vroolijkheid en spanning, die zich op de verschillende gezichten vertoonden. De jongens wilden op staanden voet naar Californië om fortuin te maken; de meisjes konden nauwelijks hun ongeduld bedwingen naar de zeldzame en mooie voorwerpen, die hij op zijn reizen voor hen bijeen had gezameld, terwijl de ouderen zich over de geestkracht en de goede vooruitzichten van hun onstuimig pleegkind hartelijk verheugden.

„Natuurlijk ga je er weer heen om opnieuw je fortuin te beproeven; en ik hoop dat het je meeloopen zal. Maar speculeeren is een gevaarlijk spel, en je zou al je winst er mee kannen verliezen," waarschuwde mijnheer Laurie, die zich evengoed als de jongens door het verhaal had laten meesleepen, en met evenveel genoegen als zij, met Dan door dik en dun had willen meegaan.

„Ik heb er genoeg van, ten minste vooreerst; het is niet veel beter dan dobbelen. De opwinding, waar ik het alleen om deed, deugt niet voor mij. Ik denk er over, ergens in het verre Westen een boerderij op groote schaal op te zetten en heb zoo'n gevoel, alsof na zooveel reizen en trekken, geregelde arbeid mij werkelijk bevallen zal. Ik kan het tenminste probeeren, en dan kunt u mij de zwarte schapen uit uw kudde sturen, om mijn plaats mee te bevolken. In Australië heb ik de schapenteelt bij de hand gehad, en kan dus over zwarte schapen meespreken."

Een lach verdreef bij deze laatste woorden de ernstige uitdrukking, die zich over Dan's gelaat had gespreid, en zij die hem het best kenden, vermoedden dat hij daar in San Francisco een les had ontvangen, en niet opnieuw durfde beginnen.

„Een prachtig idee, Dan!" riep tante Jo, die zich van zijn wensch, zich ergens te vestigen en anderen behulpzaam te zijn, veel voorstelde. „Dan weten wij meteen waar je uithangt en kunnen we je gaan opzoeken, zonder dat er een halve wereld tusschen ons licht. Ik zal onzen Ted eens bij je sturen. Het zou hem bepaald goeddoen, want hij is een verschrikkelijke woelwater. Bij jou zou hij in zijn element zijn en tegelijkertijd een degelijk vak leeren."

Sluiten