Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Is er ook kunst, daarginds?" vroeg Betsy, bij zich zelf denkende, dat Dan een bizonder mooi voorbeeld, voor een studie in zwart en wit zou opleveren, zooals hij daar, half van het licht afgewend, stond te praten.

„Overvloed van natuur, meisje, wal veel beter is. Je zult er flinke, mooie beesten vinden om te boetseeren en natuurtooneelen om na te schilderen, zooals Europa ze niet bezit. Zelfs de prozaïsche pompoenen zijn er veel grootscher dan hier. Je zoudt er Asschepoester in kunnen voorstellen, wanneer je een schouwburg in Dansville opent," zei Oom Laurie, die iedereen voor het nieuwe plan wilde winnen.

De actrice, zooals Josie wel eens plagenderwijs genoemd werd, liet zich dadelijk meesleepen, en nadat haar al de hoofdrollen in de op te voeren treurspelen op het nog te bouwen tooneel waren toegezegd, begon zij zeer veel belang in het onderwerp te stellen en verzocht Dan geen tijd te verliezen, met het ten uitvoer te brengen. Betsy moest ook toegeven, dat studies naar de natuur goed voor haar zouden zijn en woeste natuurtafereelen niet anders dan veredelend konden werken op haar smaak, die gevaar liep al te verfijnd en eenzijdig te worden, wanneer zij niets dan bevalligheid en schoonheid onder de oogen kreeg.

„Ik verzoek om de praktijk in de nieuwe stad," zei Nan, steeds tot nieuwe ondernemingen bereid „Tegen den tijd dat je goed op gang bent, ben ik klaar — de steden breiden zich daar zoo verbazend snel uil."

„Dan wil geen vrouwen onder de veertig jaar in zijn stad toelaten. Hij houdt er niet van — vooral niet van jonge en mooie," riep Tom, dol van jaloezie, omdat Uan's oogen bewonderend op Nan bleven rusten.

„Dat gaat mij niet aan, want dokters staan buiten de wet, hè Dan? Er zullen wel niet veel ziekten in Dansville heerschen, omdat iedereen er zoo'n werkzaam, gezond leven zal leiden en er alleen ferme jongens heen zullen gaan. Maar de onbesuisde Westersche levenswijze, wilde dieren, hard rijden en schermutselingen met Indianen zullen dikwijls ongelukken veroorzaken. Dat is juist een kolfje naar mijn hand. Ik ben erg verlangend naar ge-

Sluiten