Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Ik dacnt wel, dat je te veel van de kreeft zou hebben gegeten. Neem 4 pillen, dan komt de spijsvertering wel weer in orde. Tom begint altijd te zuchten en wordt vervelend als hij te reel gegeten heeft."

„Ik zal ze innemen. Zij zijn het eenige wat je mij ter

verzachting van mijn lijden geeft." En met een somber

gezicht liet Tom ze een voor een naar binnen glijden.

„Wie kan een kranken geest zijn veerkracht wedergeven, Of 't (liep geworteld leed doen wijken uit het hart?"

declameerde Josie op tragischen toon, van af haar verheven zitplaats op het hek.

„Ga met mij mee Tom; ik zal een man van je maken. Gooi je pillen en poeiers op zij, en ga eens wat van de wereld zien, dan zul je gauw vergeten zijn, dat je een hart hebt, en een maag er bij," riep Dan, hem het eenige geneesmiddel voor alle kwalen, dat hij kende, aan de hand gevend.

„Ga met mij mee op zee, Tom; een goede aanval van zeeziekte zal je heelemaal opknappen en een stijve Noordwester al je zwaarmoedige buien weg blazen. Neem dienst als scheepsdokter; een gemakkelijk baantje en een leven, zoo jolig als 't maar kan."

„En is je Nancy soms verstoord,

Kom haar dan verder niet aan boord;

Je hoort niet bü elkander.

Je laat eenvoudig haar aan lü;

En 't beste maat', geloot me vrij,_

Is: neem voor haar een ander."

voegde Emil er bij, die voor elke kwaal en elk leed een opwekkend liedje had en ze gulhartig voor zijn vrienden ten beste gaf.

„Misschien zal ik er eens overdenken, wanneer ik mijn diploma heb. Ik ben niet van plan drie jaar lang te blokken, zonder er iets voor te kunnen toonen. — Tot zoo lang "

„Zal ik mevrouw Micawber nimmer verlaten," !) viel Teddy hem met een aandoenlijken snik in de rede.

Tom gaf hem onmiddellijk een duw, die hem van de

1) Uit Dickens' „David Copperfield."

Sluiten