Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«ene been door den stoel gestoken, vroolijk de kamer rond.

?Wel bedankt voor je vier aardige tooneelljes. Je hebt mij op een idee gebracht; wij moesten geregeld zulke tableaux samenstellen en onzen bezoekers laten zien. Nieuw «n nog nooit vertoond; ik zal het onzen regisseur voorstellen en jou de eer der ontdekking geven," beloofde mevrouw Bhaer, terwijl zij terugkeerden naar de kamer, waaruit een gerinkel van glaswerk en zilver naar buiten drong en waar zwarte heerenrokken zenuwachtig heen •en weer lladderden.

George en Dolly waren aan het eten en stonden, na de aan hun zorg toevertrouwde dames te hebben bediend, in een hoekje een grooten voorraad eetwaren van allerlei aard tot zich te nemen, met een vruchtelooze poging om hun gezonden eetlust achter een air van voorname onverschilligheid te verbergen.

„Goede tafel hier; Laurencedoet zooiets netjes. Heerlijke koffie — maar geen wijn; dat is niet goed gezien," vond Stufïy, die nog evenveel van lekker eten en drinken hield als vroeger, en tot een zwaarlijvig jongmensch met lodderige oogen en een galachtig uiterlijk was opgegroeid.

„Deugt niet voor jonge menschen, zegt hij. Jongens! als hij ons eens achter onze flesch kon zien zitten. Wij kunnen wal wegstouwen, zooals Emil zou zeggen," antwoordde Dolly, de fat, de glanzende oppervlakte van zijn overhemd, waarin een diamanten knoopje als een eenzame ster schitterde, voorzichtig met een servet bedekkend. Stotteren deed hij bijna niet meer, maar evenals George, sprak hij op een toon van neerbuigende vriendelijkheid, hetgeen met de airs van geblaseerdheid, die zij zich gaven, grappig afstak bij hun jeugdige gezichten en zoutelooze opmerkingen. Goedhartige jongens, allebei, maar topzwaar van verwaandheid op hun studentschap en het vrije Collegeleven.

„Die kleine Jo wordt een verduiveld aardig ding, vind je niet?" vroeg George, met een langgerekten zucht van voldoening, toen zijn eerste hapje vanille-ijs langzaam naar binnen gleed.

„Hm — ja — tamelijk. De Prinses valt meer in mijn smaak. Ik houd meer van blondines, vorstelijke en

Sluiten