Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet, wat je aan je moeder, zuster en tantes verschuldigd bent," vervolgde Nan. „Ik houd van mannen die eerlijk durven erkennen, dat zij geen goden zijn. Hoe is het mogelijk dat wij ze er soms nog voor blijven aanzien, na al de dwalingen, die deze heeren der schepping onophoudelijk begaan? Zie ze maar eens eerst als zij ziek zijn, zooals ik, dan leer je hen pas goed kennen!"

„Tref ons, ongelukkige gevallenen, niet te hard; wees genadig en richt ons op, om u te zegenen en in u te gelooven tot in eeuwigheid," smeekte Demi, van achter de tralies.

„Wij zullen vriendelijk zijn, als jullie rechtvaardig tegenover ons wilt wezen. Ik zeg niet edelmoedig, alleen rechtvaardig. Verleden winter ben ik naar een vergadering geweest, waar het algemeen stemrecht, ook voor de vrouwen, behandeld zou worden; onzinniger, vervelender gezwets heb ik nooit gehoord, en die mannen waren onze vertegenwoordigers. Ik schaamde mij over hen, over hun vrouwen en over hun moeders. Neen, ik heb een verstandig man noodig, om mij te vertegenwoordigen als ik het zelf niet doen kan, en geen idioot!"

„Nan heeft het woord. Nu zullen wij er van lusten," riep Tom, een parapluie opstekend, om zijn ongelukkig hoofd te beschutten; want Nan's ernstige woorden waren duidelijk verstaanbaar en haar verontwaardigde blik had toevallig op hem gerust, terwijl zij sprak.

„Ga voort, ga voort! Ik zal aanteekeningen maken en van tijd tol tijd „daverende toejuiching" zetten," voegde Demi er bij, met een gewichtig gezicht zijn potlood en balboekje voor den dag halend.

Daisy greep hem door hel hek heen bij zijn neus, en de vergadering was gedurende een oogenblik tamelijk onstuimig, want Emil riep: „Bramzeil geien, er komt te loevert een bui opzetten;" Tom klapte als razend in de handen; Dan keek op, alsof het vooruitzicht op een strijd, al was 't maar met woorden, hem genoegen deed, en Nat vloog overeind om Demi, wiens toestand hem benijdenswaardig voorkwam, te gaan helpen. In dit oogenblik van spanning, toen allen tegelijk lachten en door elkaar

Sluiten