Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

graag willen uitgeven. Er behoort letterkundige smaak en een goed oordeel toe; het brengt iemand in aanraking met ontwikkelde menschen en is een leerschool op zichzelf. Wanneer ik in die ruime, mooie kamer kom, om soms eens voor tante Jo een boodschap aan mijnheer Tiber over te brengen, heb ik altijd lust er te blijven; want het ligt er vol platen en boeken; beroemde schrijvers en schrijfsters loopen er in en uit, en mijnheer Tiber zit daar achter zijn schrijftafel als een soort koning, die zijn onderdanen gehoor verleent. Feitelijk voelen toch de grootste letterkundigen zich klein tegenover hem en wachten ze zijn Ja of Neen in angstige spanning af. Natuurlijk heb ik met dat alles voorloopig niets te maken, en misschien wel nooit; maar toch zou ik er graag werkzaam zijn. De omgeving verschilt zoo hemelsbreed van de bedompte kantoorlokalen en de herrie van veel andere zaken, die alleen op geld verdienen zijn ingericht, dat het een totaal andere wereld lijkt.; in eén woord, ik voel mij er thuis. Ja, ik zou liever daar matten uitkloppen en kachels aanmaken, dan eerste bediende zijn in den grooten huiden-en leerwinkel, tegen een ruim salaris."

Hier hield Demy even op om adem te scheppen, en Mevrouw Meta, wier gezicht meer en meer verhelderd was, riep vroolijk uil:

„Juist wat ik voor je zou wenschen ! Ben je er al klaar gekomen ? O, mijn beste jongen ! je fortuin is gemaakt als je in die flinke, groote zaak kunt komen, met zulke goede menschen om je voort te helpen!"

„Ik geloof het wel, maar wij moeten er nog niet te vast op rekenen. Misschien ben ik niet geschikt; ik kom voorloopig op proef, en moet van onderen af beginnen en alle trappen doorloopen. Mijnheer Tiber was erg vriendelijk en wil mij zoo gauw laten opklimmen als hij dat tegenover andere bedienden kan doen, wanneer ik geschikt blijk natuurlijk. Den eersten van de volgende maand moet ik beginnen met boeken af te leveren; ik zal van tijd lot tijd een boodschap moeten doen, bestellingen aannemen en een massa andere dingen meer. Heerlijk vind ik het! Ik wil wel alles met boeken doen, al was het alleen maar

Sluiten