Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Stuiïy, zijn glas neerzettend, alsof dit hem de vingers brandde.

„Vleesch en meelspijzen zullen je zenuwen beter versterken dan al die huismiddeltjes. Al wat je noodig hebt is: geregeld werk en eenvoudige kost. Ik wou dat ik je eens een paar maanden veilig bij mij kon hebben ! Dan zou ik je wel leeren loopen zonder te hijgen en je er aan wennen het te stellen zonder vier of vijf maaltijden per dag. Wat krachtelooze hand is dat voor een man! Je moest je schamen!" En tante Jo pakte het vleezige lichaamsdeel, met diepe kuiltjes op eiken knokkel, dat onrustig morrelde aan de ceintuur om den buik, veel te dik voor een jongen

van zijn leeftijd.

„Ik kan het niet helpen —wij worden allemaal zwaarlijvig ; 't is een familiekwaal," voerde Stuiïy ter zijner

verdediging aan. .

„Reden te meer om matig te leven. Wil je zoo graag jong sterven, of je heele leven sukkelen ?'

„Neen, mevrouw 1"

Stufïy keek zoo benauwd, dat tante Jo hem niet nog harder wilde vallen over zijn ontluikende zonden, waarvan zijn al te toegeeflijke moeder grootendeels de kiemen had gelegd ; daarom verzachtte zij den toon van haar stem en voegde er bij, met een tikje op de vleezige hand, zooals zij vroeger deed toen het nog een handje was, dat klontjes

uit haar suikerpot kaapte.

Wees dan voorzichtig; want het karakter van een mensch staat op zijn gezicht geschreven; en je wilt er toch niet als een veelvraat uitzien, denk ik?"

.Waarachtig niet! geeft u mij maar eens een gezond dieet op dan zal ik er mij aan houden als ik kan. Ik word veel te dik en vind het lang niet prettig; mijn lever werkt ook traag, en ik heb hoofdpijn en hartkloppingen. Moeder zegt dat het van het harde werken komt, maar het kan ook wel van 't vele eten zijn." En Stufïy loosde een zucht van spijt over de lekkernijen, die hij zich voortaan ontzeggen moest en tegelijk van verlichting dat zijn hand vrij was, en hij zijn riem een gaatje wijder kon zetten.

„Dat zal ik doen; volg mijn raad, en binnen een jaar

Sluiten