Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verschrikt door deze ijselijke bedreiging, hielp Dolly haar zeer onderdanig van de bank en ontlastte Stuffy haar van de leege kruiken, terwijl hij de plechtige gelofte aflegde, zoolang vleesch en bloed het konden uithouden, geen ander brouwsel of sterkeren drank te gebruiken dan gemberbier. Natuurlijk dreven zij de spot met „moeder Bhaer's preek" zoodra zij alleen waren ; dat was niet anders te verwachten van „heeren als wij," maar in het binnenste van hun hart waren zij er toch erkentelijk voor, dat zij hun slapend geweten had wakker geschud, en ze hadden later meer dan eens gelegenheid dit halfuurtje op het tennisveld dankbaar te herdenken.

HOOFDSTUK XVII. Bij de meisjes.

Hoewel deze geschiedenis over tante Jo's jongens handelt, mogen haar meisjes toch niet worden verwaarloosd, omdat zij in deze kleine republiek een niet onbelangrijke plaats vervulden, en er bizondere zorg voor gedragen werd, haar geschikt te maken voor de groote republiek, die haar een wijder arbeidsveld en ernstiger plicht zou brengen! Velen trokken het meeste nut uit hun dagelijkschen gezelligen omgang met anderen en deden menschenkennis op, want een degelijk karakter wordt niet uitsluitend door kundigheden gevormd, maar neemt de ondervinding tot leermeesteres en het leven tot studieboek. Anderen legden zich alleen op geestesontwikkeling toe en liepen gevaar zich te overwerken, onder den indruk, die in geheel Nieuw-Engeland heerscht, dat kennis tot eiken prijs verkregen moet worden; geheel vergetend dat een krachtig gestel en gezond verstand nog meer waarde hebben. Dan was er nog een derde klasse van eerzuchtige meisjes, die nauwelijks wisten wat zij wilden, maar dorstten naar alles, wat haar in staat kon stellen de

Sluiten