Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beroemd zijn geworden en het bewijs hebben geleverd, dat een vrouw niet een half, maar een heel schepsel is, en ook op eigen beenen kan staan."

„Ik hoop er toch geen te worden. Wij kunnen ons moeilijk allemaal beroemd maken, en wat blijft ons dan over, dan stil in een hoekje te zitten toekijken ?" vroeg een niet bepaald mooi meisje, met een ontevreden gezicht.

„Opgeruimdheid en tevredenheid aankweeken, als je niet anders kunt doen. Maar er zijn zoovele kleinigheden te verrichten, dat niemand „stil behoeft te zitten toekijken," tenzij hij het verkiest," zei mevrouw Meta lachend, terwijl zij het meisje den nieuwen hoed opzette, dien zij pas voor haar had gegarneerd.

„Dank u wel. Ja, mevrouw Brooke, ik begrijp best waar u heen wilt. Dit is ook een kleinigheid, maar zij maakt mij netjes en gelukkig — en dankbaar," voegde zij er met een vroolijken blik bij, den liefdedienst en het lesje even gul aannemend als ze werden gegeven.

„Een van de beste en liefste vrouwen die ik ken, heeft jaren lang haar leven aan verdoolden en armen gewijd en zal er mee voortgaan, tot zij de eeuwige rust vindt. Zij doet van alles — verwaarloosde kinderen opnemen en een veilig tehuis bezorgen, gevallen meisje redden en arme zieke vrouwen oppassen; zij naait, breit, draaft, bedelt en werkt dag aan dag voor de armen, voor geen andere belooning dan de dankbaarheid der behoeftigen en de liefde en achting der rijken, die deze heilige Mathilde tot hun aalmoezenierster maken. Dat noem ik een welbesteed leven, en ik denk dat dit eenvoudige vrouwtje een hoogere plaats in den hemel zal krijgen, dan menigeen onder hen, die de wereld van zich hebben doen spreken."

„Ja, prachtig is zoo'n leven, mevrouw Bhaer; maar erg vervelend voor jonge menschen. Wij willen liever wat pret hebben, eer wij in het gareel gaan stappen," zei een derde jonge dame, met een schrander gezicht.

„Geniet zooveel je kunt, mijn kind, maar als je je brood verdienen moet, tracht het dan met opgeruimdheid te verzoeten, niet te verbitteren, door eiken dag opnieuw te mopperen dat het geen koek is. Toen ik een meisje was,

Sluiten