Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Och! ik heb altijd gedacht dat lords en ladies nooit anders deden dan in een koets met zes paarden rijden, of op bals met lange sleepjaponnen, aan koninginnen worden voorgesteld," riep een onnoozel gansje uit de wildernissen van Maine, waarheen toevallig eens een geïllustreerd blad verzeild was geraakt.

„'t Lijkt er niet naar! Lord Abercrombie is hier om ons Amerikaansch gevangenisstelsel te bestudeeren en mylady bezoekt onze scholen; —beiden zijn van ouden adel, maar de eenvoudigste en verstandigste menschen, die ik in langen tijd heb ontmoet. Zij zijn geen van tweeën jong of mooi, en gaan hoogst eenvoudig gekleed; verwacht dus niets schitterends. Mijnheer Laurence vertelde mij gisteravond van een van zijn vrienden, die lord Abercrombie in de gang zag staan en hem door zijn rood gezicht en zwaren winterjas voor een koetsier aanzag, en toen vroeg; „Wel vriend; wat kom jij hier doen?" Lord Abercrombie maakte zich bekend en antwoordde vriendelijk dal hij kwam dineeren. De arme gastheer was danig uit het veld geslagen en zei later: „Waarom draagt hij ook zijn ridderorden niet,dan kan iemand ten minste zien dat hij een lord is."

De meisjes proestten het uit, en een algemeen geritsel van kleeren bewees, dat allen zich vóór de aankomst der adellijke bezoekster een beetje opknapten. Zelfs Mevrouw Bhaer trok haar boord recht en mevrouw Meta voelde of haar kapsel goed zal, terwijl Betsy haar krullen gladstreek en Josie openlijk den spiegel raadpleegde; want zij bleven vrouwen, alle wijsbegeerte en philantropie ten spijt.

„Moeten wij opstaan?" vroeg een der meisjes op wie de eer, die haar dreigend boven het hoofd hing, diepen indruk had gemaakt.

„Zeker; dat staat beleefd."

„Moeten wij haar een voor een de hand geven ook?"

„Neen, ik zal jullie en b 1 o c voorstellen; je vriendelijke gezichten zullen de rest wel doen."

„Ik wou dat ik mijn beste japon aan had. Mevrouw had ons wel vooruit mogen waarschuwen," fluisterde SaUy.

„Wat zullen mijn zusters verwonderd kijken, als ik hun

Sluiten