Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i- het nu wel de beste gelegenheid. Binnenkort is ze weg.'s „Wie?" vroeg Demy een half ontloken roos afplukkend, terwijl zijn gezicht plotseling donkerrood werd; een teeken van verlegenheid dat de spottende oogen van kleine Ja niet ontging.

„Doe je nu maar niet zoo onnoozel voor! Je weet best, dat ik Alice bedoel. Kom, John, ik hou veel van je en wil je graag helpen, 't Is zoo inleressant al die geëngageerde paren en trouwpartijen en dal allemaal, en wij mogen er toch ook ons aandeel wel van hebben! Volg nu mijn raad eens,, gooi het er uit als een man en vraag Alice, eer zij weggaat."

Demi lachte om den wijzen raad van zijn zusje; maar hij vond dien toch wel aardig en toonde dat hij er mee was ingenomen, door in plaats van haar als gewoonlijk met een bits antwoord af te schepen, openhartig te zeggen: „Je bent een beste meid; maar nu je toch zoo alwetend schijnt, kun je mij nu ook niet een kleine wenk geven, hoe ik het moet aanleggen „om het er uit te gooien" zooals jij het zoo bevallig uitdrukt?"

„O, dal kun je op verschillende manieren doen. Op het tooneel valt een minnaar op de knieën, maar dat is lastig wanneer hij lange beenen heeft. Ted doet het nooit goed, al dril ik hem ook uren lang. Je zou kunnen zeggen „Wees de mijne, wees de mijne!" zooals de oude man, die komkommers over den muur naar mevrouw Nickleby ') gooide als je het grappig en gemakkelijk wil opnemen; of je zou een minnedicht kunnen schrijven! Ik wed dat je er al aan begonnen bent!—"

„Maar in ernst, Jo, ik heb Alice lief, en vermoed, dat zij het weet. Ik ben ook van plan het haar te zeggen, maar ik raak telkens in de war, wanneer ik het probeer, en ben niet van zins mij bespottelijk aan te stellen. Ik hoopte dat jij me wel een aardige manier aan de hand zou doen; je hebt zooveel gedichten gelezen en bent zoo romantisch.'^ De aankomst zijner opgetogen neven en nichten had al Demy's verstandige plannen en moedige voornemens om nog wat te wachten, op de vlucht gejaagd, het tooneelstuk.

1) in Dlckens „Nieholas Nickleby"

Sluiten