Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

minuten later kon zij zich niet weerhouden aandachtig te luisteren, want er werd over John gesproken.

„Wat aardig van Ludmilla ons allemaal een fleschje echte Eau-de-Cologne te geven! Het komt goed te pas na zoo'n vermoeienden dag! John zal er ook wel een hebben gekregen ! Hij houdt er zooveel van 1"

„Ja, Moeder! Zag u hem van morgen opspringen, na Alice haar speech? Hij zou naar haar zijn toegevlogen, als ik hem niet had tegengehouden. Ik kan mij best voorstellen dat hij trotsch en opgewonden was. Ik heb mijn handschoenen stuk geklapt en vergat mijn afkeer van vrouwen die in het publiek spreken, heelemaal; zij stond daar ook. zoo lief, zoo ernstig en bescheiden, toen het eerste oogenblik van verlegenheid voorbij was."

„Heelt hij je iets gezegd, kind ?"

„Neen; en ik vermoed waarom. John gelooft dat het mij hinderen zal. Maar dat zou het niet. Hè ik hoop maar dal alles goed zal gaan !"

„Dat zal het zeker. Geen verstandig meisje zou onzen John weigeren, hoewel hij niet rijk is, en het waarschijnlijk nooit worden zal. Daisy, ik heb al den heelen dag verlangd je te zeggen, wat hij met zijn geld heelt gedaan. Gisterenavond vertelde hij het mij, maar ik had nog geen gelegenheid hel je te zeggen. Hij heeft den armen Barton voor zijn rekening naar het gesticht gezonden, en daar laten blijven, tot zijn oog genezen was — een kostbare geschiedenis. Maar de man kan nu weer werken en voor zijn behoeftige ouders zorgen. Hij was wanhopig: ziek en arm, en le trotsch om te bedelen; onze John kwam er achter en besteedde zijn laalsten cent om hem te helpen, zonder het iemand te vertellen, zelfs zijn eigen moeder niet, tot ik er op aandrong te weten wat hij met zijn geld had uitgevoerd."

Daisy's antwoord ging voor Alice verloren, want zij had het te druk met haar eigen, nu zeer gelukkige, aandoeningen — te oordeelen naar den lach die in haar oogen straalde en de besliste beweging, waarmee zij den rozenknop in haar ceintuur stak, als wilde zij zeggen: „Voor die goedfr daad zal hij een belooning ontvangen."

Sluiten