Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-zinnige Ludmilla, veel poëzie in zijn werkzaam leven brachten en dit verhinderden al te prozaïsch te worden. Dus voelde zij zich omtrent deze jongens volkomen gerust. Met echt moederlijke voldoening genoot ze van hun bezoek, en toen 't September was, zag je hen met leedwezen, doch hoopvol vertrekken, naar het nieuwe leven, dat voor hen lag.

Demy's verloving werd slechts aan de naaste familie bekend gemaakt, daar beiden nog te jong waren om voorloopig iets anders te doen dan elkaar lief hebben en wachten. Zij waren zoo gelukkig, dat de tijd voor hen scheen stil te staan, en na een „zalige" week scheidden zij moedig — Alice om huiselijke plichten te gaan vervullen, bezield met de hoop, die haar in menige beproeving bemoedigde en steunde; John om zijn werkkring te aanvaarden, met een vuur dat alles mogelijk maakte.

Daisy verheugde zich met hen, en het verveelde haar nooit, John's plannen voor de toekomst aan te hooren. Daarbij maakte haar eigen geluk haar weer spoedig tot wat zij geweest was: een opgeruimd, bedrijvig wezentje, met een lach, een vriendelijk woord en een hulpvaardige hand voor allen; en toen zij weer als vroeger zingend door het huis liep, begreep haar moeder, dat het goede geneesmiddel voor de nu verdwenen treurigheid gevonden was. De moederlijke Pelikaan koesterde nog wel eenigen twijfel en vrees, doch liet er wijselijk niets van blijken, zich echter voornemende Nat lerdege uit te hooren en op de proef te stellen, wanneer bij thuis kwam. Ook hield ze een waakzaam oog op de brieven uit Londen, want een geheimzinnige wenk scheen hem over de zee te zijn toegekomen, en Daisy's tevredenheid zich in Nat's tegenwoordige opgeruimde stemming af te spiegelen.

Na de Werther-periode doorleefd, en een weinig Faust geprobeerd te hebben, van welke laatste ondervinding hij zijn Gretchen vertelde alsof het een kennismaking met Mephistopheles, den Bloksberg en Auerbach's wijnkelder gold — gevoelde hij zich nu een Wilhelm Meister, die zijn leerjaren bij de groote meesters van het leven doorbracht. Met zijn pekelzonde en oprecht berouw bekend, lachte Daisy slechts over het mengsel van liefde en wijs-

Sluiten