Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIJFDE HOOFDSTUK.

De Baron zeilt uit met kapitein Phipps. — Een aanval op twee groote beren. — Hij wint het vertrouwen dezer dieren en brengt duizenden van hen om; laadt een schip vol met hun vleesch en huiden; deelt geschenken van beiden uit en ontvangt van alle kanten uitnoodigingen. — Er ontstaat twist tusschen den kapitein en den Baron, waarin men den kapitein uit beleefdheid de winnende partij laat blijven. — De Baron bedankt voor de eer van den troon.

Ongetwijfeld hebt ge van de laatste noordelijke ontdekkingsreis van kapitein Phipps — sedert Lord Mulgrave — gehoord. Toen genoemde kapitein zijne ontdekkingsreis naar het Noorden maakte, begeleidde ik hem, niet als officier maar als vriend. Toen wij onder een tamelijk hoogen graad Noorderbreedte gekomen waren, bezag ik de voorwerpen rondom mij met een prachtigen teleskoop, dien ik bezat. In 't voorbijgaan gezegd, houd ik 't altijd voor goed, om van tijd tot tijd eens goed rond te zien, en voornamelijk op reis.

Omtrent een halve mijl van ons af dreef een ijsberg, die veel hooger dan onze masten was, en daarop zag ik twee witte beren, die naar mijne meening bloedig aan 't vechten waren. Ik hing dadelijk mijn geweer om, en begaf mij op het ijs. Toen ik eindelijk den top bereikt had, vond ik een onbeschrijfelijk lastigen

Sluiten