Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEE-EN-TWINTIGSTE HOOFDSTUK.

Een gastmaal van levende ossen en kava. — De inboorlingen bewonderen de Europeesche avonturiers. — De keizer verwelkomt den Baron. — De Baron wordt tot souverein van Binnen-Afrika verklaard bij den dood des keizers. — Hij tracht de gewoonte om levende ossen te eten af te schaffen, hetgeen veel ontevredenheid verwekt. — Het advies van Hilario Frosticos bij die gelegenheid.

Toen we de naaste bergen overgetrokken waren, traden wij eene heerlijke vallei in, waar wij een aantal menschen rondom levende ossen vonden, wier vleesch zij met groote messen sneden, terwijl de karkas der beesten hun tot tafel diende en de arme beesten erbarmelijk bulkten. Zij dronken hier „kava" bij. Van dat oogenblik af, besloot ik alles te beproeven, om hen van deze gewoonte af te brengen. Maar ik wist, dat zoo iets niet onmiddellijk gebeuren kon.

De menschen zagen ons als wonderen aan, toen wij hunne hoofdstad bereikten aan de oevers eener groote rivier gelegen, en de keizer, door zijn gansche hof gevolgd, ons plechtig tegemoet kwam. Hij was iets grooter dan zijne onderdanen en even blank al zij. Wij werden allerhartelijkst ontvangen en wisselden wederkeerig allerlei beleefdheden.

De keizer bracht mij naar zijn paleis, waar ik de bewonde-

Sluiten