Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Of dit op rekening moet komen van het verlangen, de groote nieuwsgierigheid, verbeelding of stemming van het volk — hoe het zij, de grutten waren bijzonder naar zijn smaak. Het was een roes van vreugde, voldoening en toejuiching.

Toen ik bespeurde hoe die grutten naar zijn smaak waren, liet ik er nog meer uit Engeland komen, eene veel grootere bezending dan de eerste maal, en verdeelde die over het geheele Rijk. Op die wijze was de genegenheid van het volk herwonnen; van dat oogenblik af begonnen zij mijne Regeering meer dan ooit te vereeren en te bewonderen.

Sluiten