Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZES-EN-TWINTIGSTE HOOFDSTUK.

Reis naar Noord-Amerika. — Hij ontmoet een drijvend eiland. — De Baron wordt door wilden gevangen genomen, gescalpeerd en aan een staak gebonden om geroosterd te worden. — Hij ontsnapt en doodt de wilden. — Reis over land door de wouden van Noord-Amerika naar de grenzen van Rusland. — Aankomst aan het kasteel van den Nareskin Rowskinowmowsky en tocht door het koninkrijk der lomperds. — Een gevecht met den Nareskin. — De Baron schenkt hem het leven. — Terugkeer naar Engeland door Rusland.

Kort na mijn terugkeer uit Afrika nam ik een voorstel van het Engelsch Gouvernement aan om Noord-Amerika te bezoeken, en in het bijzonder te reizen door het land grenzende aan de Hudsonbaai.

We scheepten ons te Liverpool in; dezelfde vrienden vergezelden mij; na eene voorspoedige reis over den Atlantischen Oceaan landden wij behouden in Amerika aan. Wij ontmoetten niets bijzonders op onze reis, behalve een drijvend eiland, waarop zich eenige fraaie dorpen bevonden, door eenige blanken en negers bewoond. Het suikerriet tierde daar niet bijzonder door de veranderlijkheid van klimaat, zoo als ik hoorde, daar het eiland nu eens naar de Noordpool gedreven werd en dan weder naar de Evenachtslijn. Uit medelijden met de arme eilanders, nam ik een flinken staak, boorde dien

Sluiten