Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tippo Saib tot een tweegevecht uit. — De baron krijgt eenige wonden Blzin 't gezicht, maar overwint ten slotte den dwingeland. — De baron keert naar Europa terug 105

HOOFDSTUK XXI. Tocht door het binnenland van Afrika. — Een avontuur met leeuwen. — De baron vindt een anderen uitmuntenden bediende ^

HOOFDSTUK XXII. Een gastmaal van levende ossen en kava.

— De inboorlingen bewonderen de Europeesche avonturiers. — De keizer verwelkomt den baron. — De baron wordt souverein van Binnen-Afrika bij den dood des keizers. — Hij tracht de gewoonte om levende ossen te eten af te schaffen, hetgeen veel ontevredenheid verwekt. — Het advies van Hilario Frosticos bij die gelegenheid . . 118

HOOFDSTUK XXIII. Eene proclamatie van den baron. — Ontzaglijke nieuwsgierigheid van het volk om te weten wat grutten zijn.

— Het volk in spanning over de zaak. — Zij breken al de korenschuren

in het Rijk open. — De genegenheid des volks herwonnen .... 123

HOOFDSTUK XXIV. Hilario Frosticos vertelt eene anecdote van den baron aan zijne onderdanen. — Uitwerking zijner hernieuwde populariteit. — Hij bouwt eene groote brug, die Afrika met Engeland verbindt. — Uitvinding om de bogen der brug te steunen. — Terugkeer naar Engeland 126

HOOFDSTUK XXV. Münchhausen verzoent zich met den Sultan.

De gewoonten van dezen vorst. — De brief aan Maria Theresia.

De angst van den baron. — Het gebruik, dat hij van zijn bedienden weet te maken. — De toorn van den Sultan. — Hoe de baron den blazer kreeg. — Nederlaag van des Sultans vloot 131

HOOFDSTUK XXVI. Reis naar Noord-Amerika. — Hij ontmoet een drijvend eiland. — De baron wordt door wilden gevangen genomen, gescalpeerd en aan een staak gebonden om geroosterd te worden. — Hij ontsnapt en doodt de wilden. — Reis door de wouden van NoordAmerika naar Rusland. - Aankomst aan het kasteel van den Nareskin Kowskinowmowsky en tocht door het koninkrijk der lomperds. Een gevecht met den Nareskin. - Terugkeer naar Engeland door Rusland. 139

HOOFDSTUK XXVII. Buitengewone vlucht op den rug van een

144

arend

Sluiten