Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschriften lazen en begonnen de ij delheden dezer wereld gering te schatten. Emile werd een bekwaam koopman en toen hij na den dood zijner ouders hun vermogen erfde, zond hij een belangrijke som naar West-Indië aan de zendelingen aldaar, die den armen negers het Evangelie prediken om daardoor zijn dankbaarheid jegens God te betuigen, Die hem uit de negerslavernij verlost had.

Sluiten