Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

best, maar de juffrouw lette niet op haar, nu ze zoo achteraf zat en ze kreeg heelemaal geen beurt. Ze begon zoo zoetjes-aan af te dwalen met hare gedachten en toen de juffrouw haar eindelijk iets vroeg, schrok ze er van. Ze antwoordde dan ook heel verkeerd, zoo dwaas verkeerd zelfs, dat de andere kinderen er om lachen moesten.

Even lachte ze mee, maar toen keek de juffrouw haar zoo boos aan, dat ze maar gauw weer een ernstig gezicht trok.

Moedeloos en verveeld zat ze nu voor zich uit te staren, ze was heelemaal in de war en kon maar niet opletten.

Sluiten