Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toosje schoot even in een lach, J. B., dat wilde zeggen: juffrouw Bloker, hun onderwijzeres en die dikke streep beteekende den wat grooten mond van de juffrouw.

Helaas, helaas, juffrouw Bloker had den schokkenden lach gezien en merkte nu dat Toosje een papiertje bekeek.

„Geef hier dat briefje, Toos," beval ze.

Toosje wist geen raad.

Ze frommelde haastig het papiertje ineen en bleef stil zitten.

„Hoor je me niet, Toos? Breng me oogenblikkelijk dat briefje."

De juffrouw keek zoo streng, dat Toosje niet anders durfde, dan opstaan

Sluiten