Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weten wilde en Moeder en de dienstmeisjes betreurden het niet weinig, dat ze juist vacantie had. Ze hadden het druk en konden dat aanhoudende gebabbel niet goed verdragen.

Eindelijk was de dag zoover om, dat men er over kon gaan denken, met kleeden te beginnen.

Maar nu was er iets, dat nieuwe zorg gaf.

De bloemen, die de tafel versieren zouden en die Moeder zelf schikken wilde, kwamen niet op tijd. Moeder had Leni veiligheidshalve pas op het laatste nippertje willen verkleeden, maar nu moest ze dat wel eerst doen, dan kon ze daarna de bloemen op tafel verdeelen.

Sluiten