Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alles goed, en zij had geen uitgaven, behalve catechisatieen kerkgeld.

Zondag in den namiddag wanneer alles was opgeredderd en tante Trui in haar slaapkamer van een lang dutje genoot, dan kwam het kostelijke uurtje voor het lezen of schrijven van Jan's brieven, 't Was een heerlijk praatje! Zij haalde allerlei herinneringen op aan vader en moeke, die indertijd op den vroolijken knaap minder indruk hadden gemaakt; daarbij had zij de gelegenheid om veel over vaders kinderjaren te hooren door ouden Bram. Deze hield tante's tuintje en het stukje land in orde, terwijl Griet, zijn vrouw, een dag in de week kwam voor het allergrofste werk. Met haar kon Treeske niet veel praten, want zij was heel erg doof, en daarbij had zij het dien enkelen dag zoo druk, dat er geen minuutje afkon voor een praatje, maar met Bram was het anders. Hij had vader zoo goed gekend als jongen, en zooveel van hem gehouden, hij was onuitputtelijk in allerlei verhalen.

„Ja," zeide hij dan met een breeden lach op het oude gelaat, ,,'t waren twee rakkers van jongens, hij en Kees Roesting, maar ze hadden geen valsche streken, hoor, echte Hollandsche jongens! zelfs de strenge schoolmeester had schik in het tweetal, al moesten ze nogal eens nablijven om den een of anderen dollen streek."

Treeske genoot van die verhalen, terwijl zij ouden Bram moest helpen in het tuintje of op het stukje land.

„Vertel haar maar van alles, Bram," zei boer Roesting meermalen en hij voegde er nog bijzonderheden bij, die Bram niet wist, of heel had vergeten, „het arme deerntje heeft het lang niet makkelijk bij tante Trui, en saai genoeg."

„Ik begrijp niet," had boer Roesting wel eens tot zijn vrouw gezegd, „dat Bram en Griet toch nogal gehecht zijn aan tante Trui, ik geloof dat zij de eenige zijn in het heele dorp."

De zaak was dat tante Trui met strenge woorden Bram en Griet ten zeerste op het hart had gedrukt, over haar en haar huishouden niet met boer Roesting of met anderen te spreken.

Sluiten