Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gulden met Nieuwjaar. De brief bleef nog onbeantwoord, en tante sprak ook nog niet met haar nichtje. Treeske leed echter zeer onder tante's scherpe aanmerkingen; zij had met Kerstmis zoo gehoopt, dat tante en zij het steeds beter met elkander zouden vinden, en nu? het was eigenlijk nog erger dan in het begin.

Maar er was nog iets dat tante zeer ontstemde; zij was zelve erg nauwgezet in het betalen als zij iemand iets schuldig was, daarom was het zoo vreemd dat zij dit tegenover Treeske geheel vergat; nu waren een paar boeren zeer slechte betalers, vooral een, dien zij reeds herhaaldelijk had gewaarschuwd. Zij had hem weer geschreven en verwachtte dagelijks zijn komst; „als hij er geweest is," dacht zij, „kan ik rustig aan andere zaken denken."

Op den door haar bepaalden dag had zij in een oud kasboek nog eens nagerekend wat de boer haar schuldig was; daarna bracht zij haar geldzaken in orde, en legde verschillende bankbriefjes, soort bij soort op het geopende kasboek; zij noteerde telkens hoeveel er van ieder waren.

Treeske was in de bijkeuken bezig met eenige fijne kleedjes uit de mooie kamer, heel oud, maar waarop tante hoogen prijs stelde. „Ik heb ze altijd zelf behandeld," had tante gezegd, „er is geen enkel scheurtje in, dat zie je wel, dus wees voorzichtig."

De klopper viel op de voordeur; „tante, daar is boer Karstens om u te spreken." — „Zoo, laat hem maar in het spreekkamertje." Haastig legde tante de bankbiljetjes op een hoopje bij elkaar, het briefje er bij, iets zwaars er op, het oude kasboek bergde zij weer in het bureau, toen deed ze de keukendeur van binnen op slot, de kamerdeur van buiten, den sleutel in den zak, en tante ging naar het spreekkamertje in de hoop, dat de boer zijn schuld geheel of gedeeltelijk kwam vereffenen. Treeske had gezien dat tante alles afsloot, zij keerde dus buitenom naar het bijkeukentje terug. In de verte hoorde zij tante's driftige stem; „och, och, dat gaat niet naar wensch," dacht zij.

Een oogenblik miste zij de noodige aandacht bij haar werk, zij was niet voorzichtig genoeg .... o wee, er kwam

Sluiten