Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sloeg zij de armen om den hals der boerin, — zij drukte een paar liefdevolle kussen op het trouwe gelaat, wel een bewijs hoe moeielijk het haar viel zoo plotseling van dit gelukkige tehuis te scheiden.

Na een half uurtje reed het wagentje met boer Roesting en Treeske terug naar de woning, die Treeske ruim drie maanden geleden in zoo wanhopigen toestand had verlaten; zij sprak niet gedurende den rit, en de boer liet haar stil over aan hare gedachten, wel wetende dat Treeske ook nu haar toevlucht zocht in het gebed.

Bram stond aan het hekje op den uitkijk; „o Treeske," riep hij verheugd, „wat ben ik blij dat je met den boer

bent meegekomen 't is nog hetzelfde tante wil

niets hebben, ze zegt niets, maar kijkt telkens angstig rond.... met den dokter heeft ze een paar woorden gesproken, hij heeft een drankje voorgeschreven."

„Ik zou hoed en mantel maar afdoen, Treeske," zei boer Roesting, „en heel gewoon naar binnen gaan, alsof je thuis bent, ik blijf in de huiskamer, laat de deur van de slaapkamer maar op een kier, dan hoor ik alles."

Zonder een woord te zeggen, volgde Treeske zijn raad; met ernstig gelaat trad zij evenals vroeger tante's slaapkamer binnen. De zieke sloeg de oogen op; zij staarde naar de persoon die binnen kwam met verwilderd gelaat, toen zich half in haar bedf oprichtend riep zij met angstige stem: „Kom je alweêr, Treeske, zooals vannacht om me verwijtingen te doen! je vader en moeder zien me telkens

ook zoo verwijtend aan spreek dan toch.... weet

je 't nu? ik heb het je vannacht toch verteld!" Treeske

was hevig ontsteld door tante's opgewonden blik en wanhopige stem; zij naderde tante's bed en legde haar koele hand op tante's gloeiend voorhoofd; „tante, u is erg ziek," zeide zij zacht en teeder, „ik blijf bij u om voor u te zorgen en u op te passen."

„Weet je al dat ik het gevonden heb," ging tante voort nu op geheimzinnigen toon, „al wel drie weken geleden .... ik heb het aan niemand willen zeggen .... aan den dominee niet, aan Roesting niet, aan niemand.... ook niet aan

Sluiten