Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LÉON'8 RECHTSPRAAK

Van deze Verzameling zijn verschenen en, voor zoo velde voorraad strekt, afzonderlijk verkrijgbaar:

EERSTE DRUK

Deel I Staatsregt door Mr. D. Léon 4850

» II Hoofdst. 1 Regterljjke Organisatie. » » 1851

» 2 "VVet Overgang . ... » ' 1851

» 3 Algemeene Bepalingen . . » » 1854

» 4 Burgerlijk Wetboek ...» » 1851

» 5 Wetboek van Koophandel » " 1853 9 6 Wetboek van Burgerlijke

Regts vordering . . . . » » 1855

» 7 Wetboek y. Strafvordering » '» 1860

2 dln ... ƒ 37.45

TWEEDE DRUK

Deel I (Staatsregt), door Mr. E. L. van Emden 1862 f 3 ,5

le vervolg » » '1865 8.

2e , * » 1869 8.25

3e » » » 1871 6.—

4e » » » 1874 4.75

5e » » 9 1876 4.

6e » » » 1878 4.—

7e » » » 1880 4.—

8e 9 . » 1882 4.25

9e , i, 8 -1884 4.50

10e 9 9 « 1886 4.50

He 0 „ , -1888 4.25

12e 9 9 » 1890 3.50

12e 9 le suppl.9 t 1891 0.50

13e 9 9 Mr. N. Cramer 1893 1.75

14e » i) >) 1895 1.75

15e »9 .... 1898 2.

Deel II le afl. (Regt. Organ.), door Mr. E. L. v. Emden. . . 1873 4.—

2e en 3e afl. (Burgerl. Wetb.), door Mr. G. Asser. . 1873 25.—

le suppl. 9 Mr. J. Romrach . . 1877 3.

2e ■> 9 9 1881 2.50

3e » .> 9 . . 1885 3.-

4e B » » . . 1889 3.25

5e » 9 9 . . 1895 4.25

6e » 9 9 . . 1900 3.60

Sluiten