Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Afl. 4, le ged. (Koophandel, le boek) door Mr. Arnold Levy 1905 f 9.—

* 4, 2e ged. (Koophandel, 2e boelc), door denzelfde . 1906 7.50

» 4, 3e ged. (Faillissementswet), door denzelfde. . . 1908 1.25 » 4, le—3e ged. (Koopli. en Faill.wet), le suppl., door

Mr. P. A. Offers 1913 4.50

» 4, id,, (id.) 2e suppl., door denzelfde, i n bewerking

» 6 (Strafvordering), 2 dln, door Mr. B. Hulshoff . 1905 12.—

le suppl. op idem, door denzelfde 1913 C.—

» 7 (Strafrecht), door Mr. J. W. Belinfante . . . 1900 4.60

le suppl. op idem, door denzelfde 1906 1.75

2e suppl. op idem, door Mr. B. Hulshoff . . . 1915 5.50

Deel III (Belastingen enz.)

Afl. 1 (Grondbelasting:), door P. A. de Klerck . . . 1905 5.50

» 2 (Personeele Belasting), door denzelfde .... 1904 4.90

le suppl op idem, door denzelfde 1909 2.10

» 3 (Bedrijfsbelasting), door denzelfde 1905 5.25

» 4 (Zegel), door N. Koomans (3e en 4e uitgaaf) 1904 en 1913 4.25

» 5 (Notaris-Ambt enz.), door Mr L. A. Micheels . . 1900 3.—

i) 6 (Vermogensbelasting), door J. M. v. Walsem . . 1901 6.25 » 7 (Navordering van Vermogensbelasting), door den-'

zelfde • 1905 2.50

» 6/7 2e uitgaaf, door H. VV.de Wilde, in bewerking, o 8 (Invordering van 's Rijks Directe Belastingen),

door P. A de Klerck 1906 5.75

» 9 (Alg. Wet Invoerrechten en Accijnzen), 2 dln,

door denzelfde 1908 12.50

» 10 (Accijns op het Geslacht), door denzelfde . . . 1910 3.50

» 11 (Accijns Gedistilleerd, le ged.), door denzelfde . 1913 5.50

» 11 (idem, 2e ged.), door denzelfde 1913 5.75

» 12 (AccijnsBier en Azijn), door denzelfde 1915 7.50

Deel IV (Sociale Wetgeving)

Afl. 1 (Ongevallenwet 1901 en Beroepswet), door Mrs.

W. H. M. Werker en J. Th. Endtz. ; . . . 1906 3.75

le suppl. op idem, door dezelfden 1908 3.25

2e suppl. op idem, door dezelfden 1910 2.50

3e suppl. op idem, door Mr. J. Th. Endtz . . 1913 2.50 4e suppl. op idem, door denzelfde, ter perse.

» 2 (Arbeidswet), door Mr. Dr. F. Sleutelaar . . . 1906 0.75

» 3 (Veiligheidswet), door denzelfde 1906 0.50

d 4 (Woningwet), door Jhr. Mr. Dr. B. de Jong van

Beek en Donk 1911 2.25

Sluiten