Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Inleiding tot de wet op de Rechterlijke Organisatie.

Jurisprudentie en Litteratuur over Algemeene Beginselen van Rechtspraak en Rechterlijke Competentie. Verhouding van den competenten rechter tot het administratief gezag.

I. Wat is rechtspraak?

§ 1

1. Over het begrip rechtspraak en het kenmerkend onderscheid tusschen rechtspraak en administratie zie J. W. H. M. v. Idsinga, De Administratieve Rechtspraak enz. I (1893) p. 131— 180. Dit werk is aangekondigd in W. 6421 door J. 0.(ppenheimj, in Themis 1894 p. 522 door H. Yos, — vgl. v. Idsinga's antwoord in de voorrede van zijn dl. II. - - Zie verder H. Krabbe, Administratieve Rechtspraak 1901 p. 6, 42—44; R. v. Boneval Faure, Het Ned. burg. Proc.recht I, 3e dr. p. 69; J. v. Gelein Vitringa in R, Mag. 19 (1900) p. 532—553, 565—567 en in Themis 1905 p. 11—14; vgl. W. B. A. 2697, 2698; J. A. Loeff, Publiek recht tegenover privaat recht, diss. Leiden 1887 p. 63— 68; H. Vos, Publiekrechtelijke geschillen, diss. Leiden 1886 p. 6 en 8; S. v. Houten in Handel. Jur. Yereenig. 1891 I p. 53—55; J. A. Levy, Antirevol. Staatsrecht II Admin. Rechtspraak (1886) p. 94—95; C. Backer in Bijdragen tot Regtsgel. en Wetgev. 1826 p. 41—42. — Vgl. ook de Mem. v. Toel. op het Ontwerp

Léon: tieclitsprauk, 3e Druk. Deel II, afl. 1. I

(Mr. L. van Praag, Recht. Org.)

Sluiten