Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

exceptie van non-qualificatie was opgeworpen, die hoedanigheid zelfstandig had te onderzoeken, zelfs waar het kerkelijk reglement de beslissing van dit punt opdroeg aan de kerkelijke autoriteit; zie voor dit laatste op art. 1 R. O. sub G no. 3; vgl. ook hierna no. 24.

De hoedanigheid als kerkelijke autoriteit werd ook zelfstandig onderzocht o. a. door H. R. 6 Mei 1887 AV. 5429, R.spr. 146 § 9, v. d. Hon. B. R. 53 p. 208, en in revisie H. R. 15 Juni 1888 AV. 5571, R.spr. 149 § 25, v. d. Hon. B. R. 54 p. 221; Hof Geld. 3 Mei 1871 AV. 3334, R. B. 1871 p. 637; Rb. 's Hertog. 21 Febr. 1896 AV. 6921; Rb. Breda 18 Dec. 1888 AV. 5735; Rb. Rott., vonnissen van 25 Febr. 1889 AV. 5692 en van 18 Febr. 1889 AV. 5691, dit laatste bevestigd door Hof 'sGrav. 24 Juni 1889 P. v. J. 1889 no. 80; Rb. Amst. 15 Maart 1888 AV. 5547, P. v. J. 1888 no. 108; Rb. Utrecht, vonnissen van 17 Juni 1888 AV. 5573 en 5585, en van 2 April 1890 AV. 5883; Rb. Leeuw., vonnissen van 28 Juni 1888 AV. 5657 (concl. O. M. in AV. 5658), en van 31 Mei 1888 AV. 5644, op dit punt contra O. M. (concl. in AV. 5643); Hof Leeuw, arresten van 2 Okt. 1895 AV. 6720, van 12 Juni 1889 AV. 5754, en van 29 Mei 1889 AV. 5748 (concl. O. M. in AV. 5706), het laatst geciteerde bevestigend B,b. Gron. 2 Maart 1888 AV. 5535; Rb. 's Grav. 28 Febr. 1888 AV. 5524, en in appèl Hof 's Grav. 21 Jan. 1889 AV. 5669, P. v. J. 1889 no. 18. Verdere jurisprudentie, implicite in gelijken zin, is te vinden in de Pasicrisie, Alph. Ged. III i. v. Kerkbesturen en kerkelijke gemeenten, en in de Vervolgen daarbij behoorende. — Zie ook Rb. Maasti. 6 Dec. 1900 AV. 7619. Bij dit vonnis werd implicite beslist dat een exceptie van non-qualificatie, aangevoerd tegen het eischend kerkbestuur, wèl kan worden onderzocht, zoo de veieischte vormen bij de verkiezingen zijn verzuimd. Daarentegen besliste de Rechtbank uitdi'ukkelijk dat, waar die vormen niet verzuimd blijken, en geen bezwaren bij de kerkelijke autoriteit tegen de verkiezing zijn ingebracht, — die verkiezing bindend is voor de leden van het kerkgenootschap, zoodat dan de disqualificatoire exceptie moet worden verworpen.

i. Bij de hier voorafgaande beslissingen vgl. ook Hof Arnhem

Sluiten