Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tags 4 p. 270—330; 5 p. 577—646, 812—818; W. Peters, Das englische bürgerliche Streitverfahren ... (1908) p. 51—72 en de door hem aangehaalden (o. a. Adickes). — Ygl. voorts de litteratuur over hervorming der Duitsche rechterlijke inrichting, op p. 774—775 hierna.

c. Fransche litteratuur.

Garsonnet, Traité de proc. I, 3e ed. no. 36, die anderen aanhaalt. Verder G. Leroy, Le juge unique et la Réforme de notre organisation judiciaire, thèse de Paris 1907, speciaal p. 122—136, 143—162 (p. 13—18, 137—143 geschiedenis van het thans in Frankrijk geldende stelsel, p. 35—121 dit stelsel zelf). Ygl. ook Bordeaux (p. 760 hiervóór geciteerd) p. 282—293, en de oudere daar aangehaalde litteratuur.

D. Gemeentelijke organen als redders en andere regelingen voor de berechting van bagatelzaken.

a. Nederlandsche litteratuur.

Voor strafzaken vgl. G. J. Fabius in R. Mag. 28 p. 336—351, tegen wien J. C. v. Oven in W. v. N. R. 2068 p. 441.

b. Duitsche litteratuur.

R. Schmidt in Staatsrechtliche Abhandlungen, Festgabe für Laband (1908) II p. 339—362; Archiv für civil. Praxis 106 p. 52—268 (Baden en Wurtemberg); v. Stengel's Wörterbuch des Deutschen Verwaltungsrechts, 2e ed. II (1913) p. 156—159 ja. 946. — Vgl. voorts D. Jur. Zeit. 1907 kol. 103—109, 313, 1124—1128; 1908 kol. 69—70, 1018—1019; 1911 kol. 966—971; Schmoller's Jahrb. f. d. Gesetzgebung 1913 p. 1271—1328, en 1915 p. 1121—1129.

E. Over de opleiding der juristen bestaat een omvangrijke litteratuur. Vgl. o. a.:

a. Geschriften van Nederlanders.

Themis 1899 p. 46'8—722; 1900 p. 1—32; 1901 p. 209—308; 1902 p. 217—293, 323—401; 1903 p. 296—330; R. Mag. 2

Sluiten