Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Inleid, reet R. 0. — Diverse onderwerpen.

765

p. 298—299; 7 p. 194—219; 25 p. 238—239, 241; 26 p. 357; 27 p. 191, 517; 31 p. 46—76; 33 p. 1—24. Vgl. het algemeen register op de jaargangen 1882—19] 1 van het R. Mag., i. v. Rechtsgeleerd onderwijs, Rechtsgeleerden, Rechtspraktijk. Voorts Tijdschr. voor Strafr. 25 p. 489—490; Feestbundel Justitia et Araicitia

1910 p. 135—149; Hand". Jur.-Vereenig. 1899; W. 4989 p. 3, 7313 p. 4, 7701 p. 3-4, 7704 p. 3—4, 7799 p. 3—4, 7830 p. 4, 7988 p. 3—4, 8318 p. 3—4, 8413 p. 4, 8494 p. 4, 8499 p. 4, 8650 p. 4 kol. 1, 9001 p. 4, 9077 p. 4 kol. 2—3, 9099 p. 8, 9294 p. 1, 9319 p. 3—4, 9383 p. 4 kol. 1, 9516 p. 4, 9527 p. 3-4; P. v. J. 1884 Bijbl. 11, 1899 nos. 67 en 76; W. H. de Savornin Lohman, De opleiding van den jurist (1914; vgl. W. 9695 p. 4). Ook D. J. Jitta in Archiv für Rechts- u. Wirtsch.philos. 4 p. 571- 582.

Speciaal over de voorbereiding tot rechterlijke funkties vgl. o. a. W. 9077 p. 4, 9099 p. 8; Therais 1899 p. 468—487; R. Mag. 26 p. 357, 27 p. 191 en 517.—Speciaal over staatsexamens Themis 1874 p. 347—375.

b. Duitsche geschriften.

R. Gneist, Die Studiën u. Prüfungsordnung der deutschen Juristen (1878); dezelfde, Aphorismen zur Reform des Rechtsstudiums in Preussen (1887); L. Goldschmidt, Das dreijahrige Studium der Rechts- u. Staatswiss. (1878); H. Dernburg, Die Reform der juristischen Studienordnung (1886); Burckhard, Zur Reform der juristischen Studiën (1887); Fr. v. Liszt, Die Reform des juristischen Studiums in Preussen (1886); R-. Leoniiard, Noch ein Wort über den juristischen Univers. Unterricht (1887); Aschrott in Deutsche Zeit- u. Streitfragen, N. F. I Heft 13; D. Jur. Zeit. 1903 kol. 457—461; 1906 kol. 337—342,471—473, 947—950, 1343-1347; 1907 kol. 20—26, 351—352; 1909 kol. 505—514, 729—734, 1058—1060; 1910 kol. 172—176, 465, 480, 573—574, 577—578, 628-633, 639—640, 689—690,1336—1341;

1911 kol. 21—22, 44—51, 74—76,245—248,449—455,804—806, 1001—1008; 1912 kol. 183—186, 341—343, 554—555,587—588, 598—604, 902—905, 1095—1099, 1123—1125, 1155—1159, 1271—

Sluiten