Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Algemeene litteratuur over de rechterlijke organisatie en het beleid der justitie.

I. Litteratuur over geldend recht en over ontwerpen tot herziening der wet R. O.

1. Nederlandsche litteratuur.

A. de Pinto, Handleiding tot de wet op de Regterlijke organisatie . .., 2e dr. door A. A. de Pinto (1880), aangekondigd door A. P. Th. Eyssell in Themis 1882 p. 140—143; R. v. Boneval Faure, Het Nederlandsche burgerlijke Procesrecht I, 3e dr. (1893) p. 49—63. Verdere litteratuur wordt vermeid bij de Pinto 1.1. II p. 7—10, bij Faure 1.1. p. 56—57, bij W. C. I. J. Cremers, Aanteekeningen op de Nederlandsche Wetboeken I, 2en dr. (1872) p- 75—79 met le Suppl. (1885), in de uitgaaf van de wet R. O. van Oudeman, 5en dr. (1899) door Bauduin, en in de „Nederlandsche Rechtslitteratuur" 4 (1885) i. v. Rechterlijke Organisatie. — Vgl. ook de aankondigingen in W. 3796 p. 4 en 6561 p. 4. Vgl. voorts den katalogus der bibliotheek van het Departement van Justitie (1908) p. 230—240. — Een overzicht van de competentie-regeling o. a. in Themis 1888 p. 347—389 (door D. Léon).

Over de geschiedenis der wet en die der oudere wetsontwerpen tot herziening vgl. de Pinto 1.1. I p. 1—27; Faure 1.1. p. 51—56; S. J. Hingst in N. Bijdragen 1875 p. 501—510; W. Wintgens, Ontw.wet R. O. (1860). Verder L. Oldenhuis Gratama in Themis 1873 p. 345—385, 1878 p. 291-300, 440—447, 533—546, en in N. Bijdragen 1879 p. 77—92; vgl. W. 4184 p. 4 en 4217 p. 3—4. Voorts S. v. Houten, Vijf en twintig jaar in de Tweede Kamer, 2e Periode I (1908) p. 49—81, diens redevoeringen over het ontwerp de Vries. Over het ontwerp van 1851 vgl. A. de Pinto

Sluiten