Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

772

Algem. Litt. R. Org.

in W. 1206—1213. Zie de thans nog gehandhaafde artikelen van het ontwerp 1905 tot wijziging: Bijl«. Hand". Tweede Kamer 1904—1905 no. 159 II (4°. —5°.), en daarbij, behalve de Mem. v. Toel. op deze artikelen, die op het Ontw. I (Wb. v. Adm. Rv.) §§ 14, 15, 35. Vgl. Bijln. Hand». 1905—1906 no. 63 (2°.) p. 11—12 en (3°.) p. 24—25 jo. (7°.); 1914—1915 no. 47 (1°.) p. 102—106, p. 156—159, no. 47 (3°.) en (5°.). — Vgl. nog, naar aanleiding der ontwerpen die leidden tot de wetten van 27 Sept. 1909 Stbl. 324 en 5 Juli 1910 Stbl. 180: W. 8665 p. 4, 8677 p. 1, 8679 p. 3—4, 8685 p. 3—4, 8689 p. 4, 8696 p. 3-4, 8697 p. 4, 8700 p. 4, 8702 p. 3, 8703 p. 3, 8711 p. 4. 8717 p. 5—6, 8724 p. 1, 8741 p. 3, 8755 p. 4, 8778 p. 1 -2, 8780 p. 4, 8801 p. 3, 8804 p. 4, 8808 p. 1—2; W. v. N. R. 2008; W. v. h. Not. 146-149.

Over de terminologie der wet R. O. vgl. W. 8460 p. 3.

2. Voor de oude jurisprudentie van het Fransche Hof van Cassatie op de wet van 16 Aug. 1790, gedeeltelijk ten grondslag liggend aan onze wet R. O., vgl. J. B. Duvergier, Collection compléte des Lois...2e ed. I (1834) p. 311 vlgg.

3. Over de rechterlijke organisatie in Nederlandscli Oost-Indië: A. J. Immink, De Recht. Org. in Ned.-Indiö (1882), aangèkondigd in W. 4737 p. 4; vgl. ook J. de Loüter, Handboek van het Staats- en Administratief recht van Ned.-Indië, 6e dr. (1914) noot 4 op p. 478—479. Zie aldaar p. 460—536 het hoofdstuk over de Justitie.

4. Litteratuur over de buitenlandsche wetten op de rechterlijke organisatie.

a. Frankrijk en zijn koloniën: Garsonnet, Traité ... de procéd., 3e ed. I (1912) nos. 4,5,8,13—349,461—547; vgl. de Appendices bij de verschillende deelen van gemelde editie. Over de appellabiliteit 1.1., 2e ed. V (1902) §§ 1981—2040.

b. België: Vauthier in Marquardsen's Handbuch des öffentlichen Rechts IV, i, 5 §§ 38—42. Zie ook P. de Paepe, Etudes sur la compétence civile (1890, 1892) waarover vgl. Faure in R. Mag. 13 p. 180—240, 261—325. — Vgl. nog Revue de droit internat, et de lég. comp. 1911 p. 440—441 (Congo-kolonie).

Sluiten