Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Algem. Litt. B.. Org.

der Rechtspflege in den Yereinigten Staaten von N.-Amerika (1891); Annalen des Deutschen Reichs 1914 p. 902—906.

i. Zie verder voor verschillende landen den op p. 771 vermelden katalogus van het Dep. v. Just. p. 246—248; n.1. voor Luxemburg, Zwitserland (vgl 1.1. le Supplem. op het Ir Vervolg, 1913, p. 9), Italië, Spanje, Denemarken, Rusland (vgl. D. Jur. Zeit. 1914 kol. 290—291 en Revue de droit internat, et de lég. comp. 1893 p. 378—388, 481—512, 608—610), Turkije, Egypte, Japan (vgl. voormelde Revue 1895 p. 97—102). Voorts D. Jur. Zeit. 1914 kol. 667—672 over China. — Zie ook de verschillende deelen van Marquardsen's Handbuch des öffentlichen Rechts.

II. Litteratuur over hervorming der rechterlijke inrichting, voornamelijk betreffende het buitenland.

1. Geschriften van Nederlanders.

S. J. Visser, La Réforme de 1'Organisation judiciaire = Die Rechtspflege in den Kulturstaaten (1906). — Speciaal betreffende Frankrijk: W. 8476 p. 4 kol. 1 en 9076 p. 4; betreffende Duitschland: W. 8590 p. 4. Verder betreffende ons land: W. 8635 p. 4. In W. 1207 p. 3—4 aankondiging van J. Pinner, Bijdrage tot de Reorganisatie der Regterlijke magt (1851). Zie voorts de boven op p. 771 geciteerde bladzijden van den katalogus van het Dep. v. Just.

2. Geschriften van Duitschers.

a. Voor civiele zaken: D. Jur. Zeit. 1906 kol. 1051—1058, 1074—1077, 1109—1117, 1243—1244, 1257—1258, 1363-1364; 1907 kol. 120—121, 229—231, 313—317 (over de kol. 315 vermelde Pruisische instelling van „Schiedsmanner", die niet zijn „Schiedsrichter", vgl. C. P. Zaayer, Rechtspraak door scheidsmannen, 1909, p. 19—21), kol. 721, 741—746, 793—799, 838, en Sonderbeilage 15 Okt. 1907; 1908 kol. 345-—348, 661—662; 1909 kol. 499, 778, 833—834; 1910 kol. 468—470; 1911 kol. 1418—1422; Zeitschr. für deutschen Zivilprozess 37 p. 103—108, 183—185; Archiv des öffentlichen Rechts 27 p. 130—131; Archiv für Rechts- u. Wirtschaftsphilos. 4 p. 374—379; Preussische

Sluiten