Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noch dat Ebersteins aanhang zulk een omvang nemen zou.

Hij had in Eberstein bij hun samentreffen alleen den beangsten vader gezien, den man die zich ter wille van zijn dochter aan zijn grootmoedigheid had toevertrouwd; niet den rebel, die later uit hem gegroeid was. De rebel, die nu de hand uitsloeg naar vrede en welvaart van het rijk. Naar den Keizer!

Had hij moeten voorzien, niet mogen vertrouwen op het goede in zijn naaste? Blindelings het over den vogelvrije uitgesproken vonnis moeten gehoorzamen?

De gevolgen waren niet meer te berekenen.

Het gerucht omtrent prins Hendrik verwierp hij.

Dat kon niet waar zijn, dat moest behendig zijn uitgestrooid door Ebersteins partij.

Roswitha kwam terug, al haar zonnige vroolijkheid weg. Jonkvrouw Gonda had verteld waarom graaf Auersperg was gekomen.

Als zij een jongen was geweest, zou zij zijn meegegaan om alles met haar vader te deelen, slagen af te weren, en hem te verplegen als hij gewond werd.

Het was hard achter te blijven en niets voor hem te kunnen kunnen doen.

Stil en onopgemerkt gleed zij neer in den zooeven door jonkvrouw Gonda verlaten zetel, het oog op haar vader.

Op trappen en gangen werd het levendig. Een tweede vuur onder de schouw aan het lager einde der zaal opgebouwd en ontstoken; de hofmeester en zijn onderhoorigen brachten de tafel voor het avondmaal in gereedheid. Wie mede aanzaten onder de burchtzaten traden binnen met de volgers van graaf Auersperg en stelden zich voor hunne plaatsen. De spijzen werden opgedragen. Jonkvrouw Gonda kwam terug en noodigde

Sluiten