Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoofddoel van zijn bezoek was de verdachtmaking van graaf Diether. Dat moest werken!

Dezelfde toeleg als bij den overval: afmatting en ontmoediging.

Meende men nog dat hij te winnen was!

En geen spoor in hun houding dat men voor zijn opsporing of bevrijding vreesde!

Een andere gedachte botste plotseling tegen die laatste in zijn vermoeide hersens:

Assenrode had in hem niet den gevangene maar den gast van dezen burcht moeten zien!

De open deur en daarvoor geen wacht Zijn kamer,

een toonbeeld van voorname gezelligheid met het hoog gebouwde vuur en de overvloedige verlichting.... En het schaakbord met het aangevangen spel, wachtende op de spelers!....

De plaats van zijn verblijf zou voortaan geen geheim meer zijn.

En dat hij er vrijwillig en in gulle gastvrijheid verbleef, zou Ebersteins bode berichten. 1

En meer nog dan dit alles: hij had de gelegenheid om voor zichzelf te getuigen laten voorbijgaan.

Hij had kunnen spreken. Uitroepen dat hij werd gevangen gehouden, hijgde naar ontzet om zich bij den Keizer aan te sluiten en kans en gevaar met hem te deelen!

Hij overzag en berekende de gevolgen, en gevoelde het verlies van wat hij zich had laten ontgaan....

Maar vreemd — nu hij overzien en berekenen kon er de smart om het verlies hem striemde, was het uit met dofheid en ontmoediging.

Sluiten