Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uitgaven van Gebr. Kluitman's Uitgevers-Maatschappij, Alkmaar.

Mont Blanc

naar het Duitsch van Rudolph Stratz, bewerkt door A. E. Nuijs—Posthumus.

Prijs in prachtb. ƒ 1.90.

De Witte Wade

naar het Duitsch van Rudolph Stratz, bewerkt door A. E. Nuijs—Posthumus.

Prijs in prachtb. ƒ 1.90.

Geef mij de Hand

naar het Duitsch van Rudolph Stratz, bewerkt door A. E. Nuijs—Posthumus.

Prijs in prachtb. ƒ 1.10.

Duur Gekocht

naar het Duitsch van Rtldolph Stratz, bewerkt door A. E. Nuijs—Posthumus.

Prijs in prachtb. ƒ1.10.

In Duur Gekocht is de liefde beangstigend passievol geteekend bij den man en bij de vrouw beiden. Zij is een demonische macht, die als een opsessie, het hart, waar zij al spelend binnensloop, beheerscht en ten slotte in den dood drijft; zij is het vuur, dat niet wordt uitgebluscht; het noodlot, waartegen geen strijd baat; de moloch, waaraan men anderen en zichzelven, alles ten offer brengt.

In Geef mij de Hand is de liefde met even vaste hand geteekend, maar in nobeler naturen, en het kader, waardoor het verhaal wordt omlijst, is hoogst interessant. Het koopmansleven, de groothandel van Odessa, het polyglottisch drijven en woelen in de voorname steppenstad aan de Zwarte zee, is een belangrijk gegeven, dat boeiend wordt verhaald, den lezer geen oogenblik loslaat. De Tijdspiegel.

De beroemde werken van WÜLhELMINE HEIMBURG.

Op Dwaalwegen

naar het Duitsch van

Wilhelmine Heimburg,

bewerkt door A. J. C. M. Tervooren.

Tweede druk. - Prijs in prachtb. ƒ1.10.

De Sterkste

naar het Duitsch van

Wilhelmine Heimburg,

bewerkt door J. P. Wesselink—van Rossum. Tweede druk. - Prijs in prachtb. ƒ1.10.

Twee nieuwe werken van de gevierde schrijfster die tot het beste gerekend kunnen worden, wat aan uitspannir.gslectuur voor jonge dames aan de markt wordt gebracht.

Zooeven verschenen:

De laatste Stem

naar het Duitsch van Rudolph Stratz, bewerkt door A. E. Nuijs—Posthumus.

Prijs in prachtb. ƒ 1.10.

Familie Lorenz

naar het Duitsch van Wilh. Heimburg, bewerkt door J. P. Wesselink—van Rossum. Prijs in prachtb. ƒ1.10.

Een betrouwbare gids bij het aanschaffen van Kinderboeken is; Gebr. Kluitman's Geïllustreerde Catalogus. Toezending op aanvrage gratis en franco.

Sluiten