Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zorgvuldig geknipten baard al lange grijze strepen liepen, t Was of hij naar een parade ging, zoo rustig en fier zat hij te paard en vriendelijk keek hij omlaag naar de oogen, die hem bewonderden.

Den groet van Kees en de jongens beantwoordde hij met een joviaal gebaar. Het paard zwaaide gelijkertijd den kop hoog op, zoodat de manen, die gele strepen in 't bruin vertoonden, meededen aan 't groetende wuiven.

Het viel Ko op, dat de lange staart ook al bundels geel in t bruin liet zien, en hij wees er Frits nog even op.

De oppasser, die achter den officier reed, lachte om hun bewondering en zei een paar woorden, die ze niet verstonden.

„Zie je wel, zei Kees. „Je kunt nu veilig dezen weg volgen."

Hij liep nog even met ze op. „Misschien kun je er ook wel langs fietsen, maar 'k zou 't je niet raden, de weg is niet erg breed."

XI. DE SPION.

De stoet kwam tot staan. Opgestoken armen wenkten de nakomenden, de paarden in te houden. Het geratel verstomde en 't gaf een verademing langs den heelen weg.

Sluiten